Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

20-02-2020

Zon op Gebouw | Kennis- en netwerkbijeenkomst

In 2019 hebben innovatieve ondernemers en organisaties waardevolle input geleverd voor het innovatieprogramma rond hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving. In 2020 gaan we samen uitvoering geven aan dit innovatieprogramma. De eerstvolgende stap is het formeren van integrale projectconsortia die in de MOOI regeling in 2020 een voorstel kunnen indienen. Op 20 februari a.s. zijn alle relevante partijen welkom in Utrecht om de samenwerking op te zoeken in het consortium Zon op Gebouw.

Houdt u zich bezig met innovatieprojecten voor het integreren van zonnestroom in de gebouwde omgeving en oplossingen voor energie-renovaties? Kom naar de netwerkbijeenkomst hierover op 20 februari a.s. in Utrecht, om u aan te sluiten bij een effectief samenwerkingsverband van (nationale, regionale, en lokale) overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties die actief zijn op dit vlak.

Partijen die niet gemist mogen worden bij deze bijeenkomst ontvangen in januari een uitnodiging per mail. Mocht u deze niet ontvangen, maar bent u van mening toch onmisbaar te zijn bij deze bijeenkomst, en/of heeft u interesse in deelname in dit consortium, meld u dan hier aan!

Onze andere consortia