Nationaal consortium Zon op Water

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Projecten Zon op Water

Pilotstudie Slufter Maasvlakte

Deze pilotstudie bestaat uit de bouw van 4 verschillende ontwerpen van drijvende PV systemen door 4 leveranciers: Texel4Trading, SunProjects/Floating Solar, Wattco/Profloating en Sunfloat. Het project wordt geleid door SEAC.

Looptijd
In 2017 zijn de vier systemen van circa 50 kWp elk gebouwd. In 2018 loopt de meetfase. SEAC heeft hiervoor meetboxen... Lees meer

Vergunbaarheidsstudie

Het project vergunbaarheidsstudie heeft als doelstelling om alle criteria en afwegingen voor vergunningverlening voor drijvende zonneparken in kaart te brengen en te komen tot een uniforme benadering door alle betrokken overheden (beoordelingskader). Op deze manier ontstaat voor projectontwikkelaars een helder en eenduidig stappenplan om een vergunning voor een drijvend zonnepark... Lees meer

Innovatieve Zon-PV op Water

Er zijn grote (inter)nationale ambities op het gebied van realisatie Zon PV. De kostprijs van zon PV en constructie kan echter concurrerender. Daarbij is de beschikbaarheid van het oppervlak in stedelijk gebied voor de huidige systemen zeer beperkt ('ze liggen in de weg'), terwijl de potentie van waterbergingen, plassen, weteringen, etc in landelijke en stedelijk gebied... Lees meer

CSEALAND

Het project CSEALAND staat onder leiding van Allard van Hoeken van het bedrijf Oceans of Energy. Het project beoogt de eerst drijvende zonnefarm op zee te bouwen. Het project is gestart in 2018 met als partners ECN, TNO, MARIN, TAQA en Universiteit Utrecht.

The sea is the largest unused area in the world which offers opportunities for renewables as these require otherwise... Lees meer

Submerged solar (Subsol)

There are floating PV systems available for shielded water areas. The big challenge for floating PV systems is in large solar farms on waters like the IJsselmeer.Therfore we will design and develop a waterborne systems which can withstand the rough water conditions. We will use the know how of Marin on semi-submerged crafts and devices and the potential of bifacial PV on the... Lees meer

Solar@Sea

De transitie naar een duurzame energievoorziening vereist (ook) grootschalige toepassing van PV in Nederland. Hiervoor zijn nog honderden vierkante km’s aan oppervlakte nodig waarop de PV systemen kunnen worden geïnstalleerd. Dit project draagt er aan bij om nieuwe gebieden, namelijk op zee, te ontsluiten voor grootschalige toepassing van PV. Toepassing van drijvende PV... Lees meer

Onze andere consortia