Nationaal consortium Zon op Water

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Projecten Zon op Water

DRIVER

Praxiz BV voert onderzoek uit naar de impact van drijvende zonnesystemen op de waterkwaliteit. Dit doet Praxiz samen met Wageningen Research, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), Rom3D en Renergize Consultancy. Het project wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer

Onze andere consortia