Projecten

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Pilotstudie Slufter Maasvlakte

Deze pilotstudie bestaat uit de bouw van 4 verschillende ontwerpen van drijvende PV systemen door 4 leveranciers: Texel4Trading, SunProjects/Floating Solar, Wattco/Profloating en Sunfloat. Het project wordt geleid door SEAC.

Looptijd
In 2017 zijn de vier systemen van circa 50 kWp elk gebouwd. In 2018 loopt de meetfase. SEAC heeft hiervoor meetboxen ontwikkeld, zowel voor dc metingen op de drijvende systemen als voor ac metingen bij de aansluiting op het trafostation.

KNMI heeft een lokaal weerstation geïnstalleerd voor meting van buitentemperatuur, instraling en wind. SEAC meet de temperatuur van de panelen, de lokale instraling, de dc opbrengst en de ac opbrengst als functie van diverse variabelen.

Daarnaast heeft SEAC een referentiesysteem op land ingericht met exact dezelfde panelen als op water, gepositioneerd onder exact dezelfde oriëntatie.

Marin beoordeelt de mechanisch-dynamische stabiliteit van de systemen onder de zwaardere golfslagcategorie 2 omstandigheden.

Doelstelling
De doelen zijn:

  1. Het aantonen van de haalbaarheid van drijvende zonneparken op een golfslagcategorie 2 locatie
  2. Het opbrengstmodel voor de vier concepten bepalen, ook in vergelijking tot de opbrengst op land
  3. De dynamische krachten op de systemen in kaart brengen
  4. Het optimaliseren van de concepten

De openbare samenvatting is hier te raadplegen.

Onze andere consortia