Over Zon op Water

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Het Nationaal Consortium Zon op Water is een netwerk van meer dan 50 partijen in Nederland. De missie van het consortium is om drijvende zonne-energie tot een groot Nederlands succes te maken.

Het gaat daarbij om innovatie en realisatie.

Innovatie
Het Nationaal Consortium streeft naar het initiëren en uitvoeren van excellente innovatieprojecten, gericht op:

  1. Beter begrijpen en voorspellen van opbrengst
  2. Optimaliseren van kosten, betrouwbaarheid en levensduur
  3. Circulariteit, ecologische impact en landschappelijke inpassing
  4. Vergunbaarheid zon op water projecten
  5. Combinaties van natuurontwikkeling met drijvende zon
  6. De roadmap naar zon op zee

Realisatie
Het Nationaal Consortium wil bijdragen aan de realisatie van 2 GWp drijvende zon in de periode 2017 – 2025. Het huidig geïnstalleerd vermogen in Nederland is circa 200 MWp.

Het consortium staat onder leiding van TKI Urban Energy en TNO. Partners in het consortium zijn overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Waarom lid worden van het Nationaal Consortium Zon op Water?

  1. U wordt lid van het Nederlandse netwerk van bedrijven en organisaties die werken aan drijvende zonneparken
  2. U wordt uitgenodigd voor symposia en netwerkbijeenkomsten van Zon op Water
  3. U kunt meedoen met nieuwe initiatieven, zoals nieuwe innovatieprojecten
  4. U hebt toegang tot de Zon op Water ledensite met informatie over marktontwikkelingen, techniek en kosten

Onze andere consortia