Over Zon op Water

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

Het Nationaal Consortium Zon op Water is een samenwerkingsverband van meer dan 35 partijen in Nederland. De missie van het consortium is om drijvende zonne-energie tot een groot Nederlands succes te maken.

Bijvoorbeeld door te helpen 2 gigawattpiek (GWp) drijvende PV systemen te realiseren in Nederland in de periode tussen 2017 en 2023. Maar ook door het Nederlandse kennisniveau en de Nederlandse bedrijven in deze markt een impuls geven. Daarbij hoort ook het opbouwen van een goede exportpositie.

Het consortium staat onder leiding van SEAC. Partners in het consortium zijn overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Waarom lid worden van het Nationaal Consortium Zon op Water?

  1. U wordt lid van het Nederlandse netwerk van bedrijven en organisaties die werken aan drijvende zonneparken
  2. U wordt uitgenodigd voor symposia en netwerkbijeenkomsten van Zon op Water
  3. U kunt meedoen met nieuwe initiatieven, zoals nieuwe innovatieprojecten
  4. U hebt toegang tot de Zon op Water ledensite met informatie over marktontwikkelingen, techniek en kosten

Waar komt het getal van 2.000 hectare in 2023 vandaan?
Dit is een optelsom van de drijvende zonneparken die al in de SDE+ pijplijn zitten en de beschikbare wateroppervlakten die door leden van het consortium als kansrijk gezien worden.

Hoeveel vermogen kan er geïnstalleerd worden op 2.000 hectare water?
Het precieze getal hangt onder andere af van de gekozen paneel-oriëntatie en de aanleg van looppaden voor onderhoud. Bij een oost-west opstelling wordt ongeveer 1 megawattpiek (MWp) per hectare bereikt.

Wanneer wordt de hele Slufter op de Maasvlakte volgelegd met zonnepanelen?
Dat is nog niet precies bekend. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf hebben het stellige voornemen om een drijvend zonnepark op de Slufter te realiseren, maar ze wachten nu eerst de resultaten van de pilotstudie af.

Hoeveel huishoudens kunnen van elektriciteit voorzien worden met het drijvend zonnepark op de Slufter?
Als er straks 100 MWp vermogen geïnstalleerd wordt, kan daarmee 90 gigawattuur (GWh) per jaar opgewekt worden, genoeg stroom voor ongeveer 25.000 huishoudens.

Onze andere consortia