Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

3 apr.
Haalbaarheidsstudie zonnepanelen op waterbassins: energieregio Rotterdam Den Haag wil 300 projecten realiseren

De energieregio Rotterdam Den Haag heeft de haalbaarheidsstudie zonne-energie op waterbassins gepresenteerd. De potentie is groot en tot 2030 wil de regio 300 waterbassins met zonnepanelen uitrusten.

In de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag 1.0 is ingezet op het realiseren van de energieproductie van 89 gigawattuur zonne-energie via zonnepanelen op waterbassins. In het uitvoeringsprogramma – dat is opgesteld als onderdeel van de RES 1.0 – is als tussentijdse doelstelling geformuleerd dat in 2025 57 gigawattuur gerealiseerd moet zijn.

3 fases
Om dat te halen, is actieve ondersteuning nodig en daarom hebben Greenport West-Holland en Energie Samen Zuid-Holland in opdracht van de RES Rotterdam Den Haag de versnellingsaanpak Zon op Waterbassins ontwikkeld.

De versnellingsaanpak bestaat uit de volgende fases. In fase 1 – de pilotfase – is bij 4 tuinders in de regio de haalbaarheid van zonne-energie op waterbassins onderzocht. Fase 2 is de opschaling naar 10 investeringsbeslissingen voor projecten zon op waterbassins, wat nog dit jaar moet gebeuren. Fase 3 is de uitrol van zon op waterbassins waarbij in de periode 2024-2030 ongeveer 300 zon op waterbassin-projecten gerealiseerd moeten worden in de regio.

Lees het volledige artikel hier op de website van Solar Magazine...

Onze andere consortia