Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

01-04-2021

Bijeenkomst Zon in Landschap (eerste kwartaal 2021)

Programma tweede talkshow 1 april 2021 – Inschrijven kan hier

15:00

Welkom en introductie voorzitter

Kay Cesar, voorzitter Nationaal Consortium Zon in Landschap, TNO

15:05

Zonneweides en daken - over urgentie en prioriteit

Kay Cesar, voorzitter Nationaal Consortium Zon in Landschap, TNO

Wijnand van Hooff, directeur, Holland Solar

15:15

Ruimtelijke kwaliteit en landschap

Kernteamleider Marieke Rietbergen, directeur Design Innovation Group; chef landschappelijke inpassing NCZIL

 • Nieuwe subsidieregeling ontwerpkracht zonneparken Jetske van Oosten, Programmaleider Ruimtelijke Ontwikkeling Stimuleringsfonds Creatieve industrie
 • Uitdaging landschappelijke inpassing  Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) 
 • Ruimtelijke kwaliteit  Sven Stremke, lector Academie voor Bouwkunst, WUR 

15.40

Biodiversiteit Kernteamleider Alex Schotman, onderzoeker energietransitie & biodiversiteit, Wageningen Environment Research

 • Biodiversiteit  Merel Soons, hoogleraar Ecologie en Biodiversiteit, Universiteit Utrecht
 • Bodemkwaliteit  Ron de Goede, senior onderzoeker bodemecologie, Wageningen Universiteit/ Soil Biology Group
 • EcoCertified Solar Parks, MOOI project  Lodewijk Hoekstra, founder, NL Greenlabel   

16:05

Pauze

16:10

Agri-PV

Kernteamleider Luuk van Wezel, projectexpert klimaat, ZLTO

 • Kansen voor landbouw en zonneparken  Stephan Schindele, head of Agri-PV,  BayWa r.e. (Engelstalig)
 • Functiecombinatie landbouw en zonne-energie in de praktijk  Maarten van Hoof, zachtfruitteler in Sint-Oedenrode
 • Afwegingskader overheid voor Agri-PV in de zonneladder Joost van der Valk, Senior beleidsadviseur Duurzame Energie, prov. Flevoland

16:35

Netinpassing Kernteamleider Aliene van der Veen, programmacoördinator Operationele aspecten Regionale Energietransitie, TNO

 • Subsidieregelingen netinpassing  Robin Quax, programmamanager hernieuwbare elektriciteit, TKI Urban Energy  
 • Slimme energiecombinaties in de regio: een handreiking Siward Zomer, Coöperatief directeur bedrijfsbureau, Energie Samen
 • NP-RES en Netimpact Anne-Marie Spierings, werkgroepvoorzitter Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën

17:00

Samenvatting en afsluiting

17:15

Einde van de uitzending


Terugkijken talkshow
Bekijk hieronder de volledige talkshow terug (5 delen).

Deel 1: Toekomstvisie van zonneparken naar het nu

Deel 2: Ruimtelijke kwaliteit

Deel 3: Biodiversiteit

Deel 4: Dubbel landgebruik, Agri-pv 

Deel 5: Netinpassing

Onze andere consortia