Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

01-04-2021

Bijeenkomst Zon in Landschap (eerste kwartaal 2021)

Na een succesvolle eerste digitaal live uitgezonden talkshow in het najaar van 2020 informeren Zon in Landschap geïnteresseerden dat de tweede uitzending gepland staat op 1 april 2021 van 15.00 uur tot 17.15 uur. Conform de coronamaatregelen zal ook deze bijeenkomst een digitale vorm krijgen en wordt wederom uit vanuit het Mediapark in Hilversum uitgezonden.

In deze live talkshow staat the state of art van onderzoek en innovatie centraal. Naast tussentijdse resultaten geeft Zon in Landschap nieuwe initiatieven aandacht waarbij geïnteresseerde organisaties mogelijk aansluiting kunnen vinden. Via de chat kunnen kijkers in de live uitzending vragen stellen die de gastheren voorleggen aan de tafelgasten.

In een veelzijdig en dynamisch programma onder leiding van de voorzitter van het nationaal consortium, Kay Cesar, komen de volgende thema's aan de orde:
Biodiversiteit | Agri-PV | Ruimtelijke inpassing | Netinpassing

Het onderwerp netinpassing is een belangrijk punt bij de aanleg van zonneparken en zal tijdens deze uitzending voor het eerst aandacht krijgen. 

Onze andere consortia