Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

04-06-2019

Zon op Infra | Bijeenkomst Klimaatakkoord & MMIP

Als onderdeel van het Klimaatakkoord, dat vóór de zomer van 2019 gereed moet zijn, wordt onder meer een Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma (MMIP) ontwikkeld dat zich specifiek richt op elektriciteitsopwekking uit duurzame bronnen op land en in de gebouwde omgeving. De ontwikkeling en implementatie van zonnestroomsystemen in en om de verkeersinfrastructuur in Nederland (auto-, rail-, en waterwegen) zijn uiteraard belangrijke onderdelen van dit programma. Begin juni heeft er rond deze 2 onderwerpen, het Klimaatakkoord en het MMIP, een bijeenkomst van het Nationaal Consortium Zon op Infra plaatsgevonden. Hieronder kunt u de verschillende PowerPoint-presentaties downloaden.

Onze andere consortia