Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

13-11-2019

Zon op Infra | Sunday

De Sunday, Nederlandse grootste congres over zonne-energie, kent dit jaar een vierde parallelsessie over het Europese innovatieproject Solar Highways. Dit is een demonstratieproject voor een geluidscherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie opwekt. Het geluidscherm wekt aan twee kanten groene stroom op met bifaciale zonnecellen die zijn geïntegreerd in de geluidwerende constructie. Solar Highways is een initiatief van Rijkswaterstaat en zijn partners ECN part of TNO en SEAC.

Meer informatie over de speciale parallelsessie op de Sunday vindt u hier.

Onze andere consortia