Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

16 jul.
Vergunbaarheid Zon op Water

Dit rapport geeft een overzicht van benodigde vergunningen en andere juridische verplichtingen, die nodig zijn voor het plaatsen van zonnesystemen op water. De in het rapport opgenomen interactieve stroomschema’s leiden initiatiefnemers langs alle keuzes en afwegingscriteria, zodat bepaald kan worden of een drijvend zonnesysteem op een bepaalde locatie vergunbaar lijkt, en daarmee kansrijk is.

Titel publicatie: Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water
Organisatie: Colibri Advies
Publicatiedatum: Juli 2018

Onze andere consortia