Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

25 mei.
Zonnebrief Minister Jetten: meer zon op dak en multifunctioneel ruimtegebruik bij zon op land

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de rol van zonne-energie in de transitie naar een duurzame energievoorziening. In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de inzet voor ‘grootschalig zon op dak’ en multifunctioneel ruimtegebruik bij zonne-energiesystemen.

In de Zonnebrief schetst de minister de beleidscontext en de stand van zaken bij de realisatie van zon-pv in Nederland. Daarbij geeft hij aan welke speerpunten en randvoorwaarden het kabinet ziet voor de verdere ontwikkeling van zon-pv in Nederland. 

Deel 1: Speerpunten voor beleid

  1. Meer zon op dak en andere objecten: faalfactoren wegnemen, normeren en inzet overheidsdaken.
  2. Multifunctioneel ruimtegebruik bij grondgebonden zonnesystemen.
  3. Zon-pv levert geld op, iedereen moet daarvan kunnen profiteren.
  4. Zon-pv moet passen binnen een circulaire economie.
  5. De speerpunten zijn agenderend voor het innovatiebeleid voor zon-pv.

Deel 2: Randvoorwaarden voor beleid

  1. Transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.
  2. Duidelijkheid over het doel voor hernieuwbaar op land in het licht van Fit for 55.
  3. Investeringszekerheid en een acceptabele terugverdientijd.

De Zonnebrief van minister Jetten is hier te raadplegen.

Foto | © Martijn Beekdam

Onze andere consortia