Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

06-09-2018

Zon op Infra | Kick-offbijeenkomst

Op donderdag 6 september 2018 is er een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd over de start van het Nationaal Consortium Zon op Infra. Hieronder kunt u de verschillende PowerPoint-presentaties downloaden.

  • Afsluiting the next steps door hans de neve seac
  • Energietransitie waterschap zuiderzeeland door yasmin joenje waterschap zuiderzeeland
  • Solar highways door minne de jong seac
  • Overzicht van de mogelijkheden door hans de neve seac
  • Solar noise barrier door ronalt folbert heijmans
  • Zon op dijken door hans de neve seac
  • Zonnewegen in nederland door sten de wit solaroad
  • Onze andere consortia