Nieuws

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

3 jul.
Handreiking vergunningverlening drijvende zonneparken op water

Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De ‘Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water’ biedt zowel vergunningaanvragers als vergunningverleners handvatten bij het beantwoorden van deze vragen. De handreiking is een onderdeel van een vergunbaarheidsstudie die wordt uitgevoerd door het Nationaal Consortium Zon op Water’.

De handreiking bestaat uit twee tools: het Stroomschema en de Analysetool. Deze geven inzicht in de mogelijke effecten op waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie én ze geven richtlijnen voor de vergunningverlening (zie downloads). Het Stroomschema behandelt de actueel geldende wettelijke kaders rond de aanleg van zonnepanelen op water. De gebruiker wordt stap voor stap door het stroomschema geleid en komt daarbij langs alle vergunningaspecten die van belang zijn. Voor een nadere toelichting op de vergunningaspecten zie het rapport ‘omgevingsdeel Zon op Water’ (zie downloads).

De Analysetool toont de verwachte effecten van het plaatsen van zonnepanelen op water op de waterkwaliteit. De tool is gebaseerd op een driedimensionaal waterkwaliteitsmodel dat op een groot aantal (fictieve) watersystemen is toegepast. Het effect op de waterkwaliteit wordt onder andere bepaald aan de hand van de grootte van het wateroppervlak, de lichtdoorlatendheid van de zonnepanelen en het percentage water dat bedekt is met de zonnepanelen. Door het invoeren van de gebiedseigenschappen en de paneeleigenschappen krijgt de gebruiker snel inzicht in de effecten op de waterkwaliteit van zijn beoogde gebied.

Titel publicaties: 
1. Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water
​2. Stroomschema Zon op Water
​​3. Analysetool Zon op Water
Organisatie: Nationaal Consortium Zon op Water
Publicatiedatum: Juli 2018

Onze andere consortia