Agenda

Ja, ik wil deelnemen aan het consortium!

11-02-2020

Zon in Landschap | Vijfde bijeenkomst

Datum/ tijd: dinsdag 11 februari 2020, 12.30-17.45 uur inclusief netwerkborrel
Locatie/adres: Zuid-LTO, Kantoor ’s-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 225 5223 DE ’s-Hertogenbosch

12.30 Ontvangst

13.00 Welkom, Kay Cesar dagvoorzitter

13.15 Subsidieregelingen, innovatieprogramma en opzet volgende bijeenkomst
Sprekers: Bert Janson (RVO), Wijnand van Hooff (TKI UE), Kay Cesar (TNO)

13:45 Parallelle sessie A.1

13:45 Parallelle sessie A.2

Biodiversiteit en bodemkwaliteit
Sprekers: Alex Schotman (WUR), Hans Cornelissen (VU) en Friso van der Zee (WUR).
Onderwerpen: nieuw meetprotocol, verbetering parkecologie, overzicht van lopende activiteiten.

Duurzaamheid- veiligheid, milieu en maatschappij
Sprekers: Joris Quik (RIVM), Monique Chambon (RIVM).
Onderwerpen: knelpunten en kansen parkontwerp, maatschappelijke acceptatie PV-systemen. Stakeholder feedback gewenst.

Pauze

15.00 Keynote spreker: Dubbele doelstelling “Ruimte voor de Rivier”: Inspiratie voor vergroten maatschappelijk draagvlak zonneparken? Mathieu Schouten, Projectleider Omgevingsvisie, Gemeente Nijmegen

15.30 Parallelle sessie B.1

15.30 Parallelle sessie B.2

Agri-PV,
Sprekers: Luuk van Wezel (ZLTO), Lenneke Slooff (TNO).
Onderwerpen: waterhuishouding, waterberging en bodem, opzet nieuwe (TKI) project over Agri-PV in NL, overzicht lopende initiatieven, geselecteerde bijdrage consortiumleden.

Ruimtelijke kwaliteit
Sprekers: Rudi Etteger (WUR), Dirk Oudes (WUR).
Onderwerpen: tussenresultaten onderzoeksproject "In My Backyard Please", parkontwikkeling met maatschappelijk enthousiasme, overzicht lopende activiteiten.

16:30 Open discussie met LNV en EZK
Sprekers: o.a. Lennart Goemans (EZK). Onderwerpen: Richting en daadkracht innovaties, beleidsondersteunend onderzoek, maatschappelijke waarden.

17:00 Netwerk moment met sta tafels en kennismaking in rondes
17:45 Einde bijeenkomst

Onze andere consortia